วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

[CF] ต้าเฉียว(Dà qiáo), บิ๊กโจ(Big Joe)

ต้าเฉียว
(Dà qiáo)

 บิ๊กโจ
(Big Joe)
(แปลมาอย่างนี้จริงๆ)
ตำแหน่ง: [CF] Center Forward
ราคาไทย: ยังไม่เข้าเซิฟไทย
(เข้าตอนไหนไม่รู้)
ราคาจีน: -
ทักษะที่สำคัญ:
-
ให้คะแนน:

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
2 แต้ม:105ดังค์:90
เลย์อัพ693 แต้ม:52
กระโดด:97ส่ง:92
รีบาวด์:130บล็อค:94
คล่องตัว:85เลี้ยงบอล:98
ป้องกัน:113แย่งบอล:69

สกิลพรสวรรค์

สกิลพรสวรรค์
เลี้ยงบอล: Lv2 เขียว
ผลของสกิล: เพิ่มความเร็วในการเลี้ยงบอลและลดโอกาสถูกแย่งบอลขณะเลี้ยงบอล
รีบาวด์: Lv3 เขียว
ผลของสกิล: เพิ่มความสามารถในการรีบาวด์
คล่องตัว: Lv3 ฟ้า
ผลของสกิล: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และความคล่องตัวของร่างกาย
งดงาม:
ผลของสกิล: (สกิลติดตัว: ส่งบอลอย่างรวดเร็ว) ลดขอบเขตการถูกรบกวน, เมื่อได้บอลจะเพิ่มอัตราความสำเร็จให้ลูกชู้ต 2 แต้มเล็กน้อยในระยะเวลาสั้นๆ

ปลดล็อคระดับ

C
ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ เลี้ยงบอล
B-

B

ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ รีบาวด์
B+

A-

A

ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์ คล่องตัว
ปลดล็อคสกิลพรสวรรค์สุดท้าย
A+

S

ตัวอย่าง

.
 
https://www.facebook.com/icz.oublie.7ชี้แจง

ข้อมูล, เนื้อหา, รูปภาพต่างๆ นำมาจากหลายแหล่งทั้งไทยและต่างประเทศ อาจมีการแปลเนื้อหาที่ผิดหรือยังแปลได้ไม่ครบบ้าง ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณ

authorขอขอบคุณคนที่ให้ข้อมูลทุกท่านนะครับโดยเฉพาะ คุณ Oat Piriyothaisakul ผู้แปล และ คุณ 凡神若馨 ผู้แบ่งปันข้อมูล
และขอบคุณผู้สนับสนุนและให้กำลังใจทุกท่านด้วยครับLearn More →